Työterveyspsykologi- ja fysioterapiapalvelut

Työterveyspsykologipalvelut

Työterveyspsykologin palvelut on tarkoitettu työyhteisöille, yksilöille ja esimiehille työperäisten pulmien selvittelemiseksi. Työterveyspsykologin vastaanotolle voi hakeutua muun muassa esimiestyön tukeen liittyvissä asioissa, työyhteisön ristiriitatilanteissa, psyykkisen työkyvyn uhkatilanteissa, kuten esimerkiksi erilaisissa uupumustilanteissa.

Työterveyspsykologin asiakkaina voivat olla yksittäiset työntekijät, esimiehet tai kokonaiset työyhteisöt.

Psykologin yksilövastaanotolle tarvitaan työterveyshoitajan tai -lääkärin lähete.

Fysioterapiapalvelut

Työfysioterapiapalvelut on tarkoitettu yksilöille ja ryhmille sekä työpaikoille fyysiseen työ- ja toimintakykyyn liittyvissä asioissa.

Työfysioterapeutin yksilövastaanotolla yhdessä asiakkaan – ja tarvittaessa työnantajan edustajan kanssa – kartoitetaan asiakkaan fyysiseen työ- ja toimintakykyyn liittyviä asioita sekä etsitään niihin ratkaisuja. Työfysioterapeutit antavat ohjausta tuki- ja liikuntaelinten ongelmissa sekä liikunnan vaikutuksista erilaisten sairauksien hoidossa ja ehkäisyssä.

Työfysioterapeutin yksilövastaanotolle tarvitaan työterveyshoitajan tai -lääkärin lähete.

Työpaikoilla tapahtuva toiminta

Työpaikoilla työfysioterapeutit osallistuvat työkykyä ylläpitävän toiminnan suunnitteluun. Työfysioterapeutti opastaa työntekijää sopivien työasentojen, -tapojen ja -liikkeiden valitsemisessa sekä ohjaa sujuvaan työskentelyyn. Yksilön fyysistä työ- ja toimintakykyä voidaan arvioida työpaikkakäynnillä, jolloin työfysioterapeutti seuraa työntekijän työskentelyä.