Työtapaturmat ja sairaanhoito

Ilmoita työtapaturmasta aina välittömästi esimiehellesi!

Työtapaturmien hoito

Tapaturmalla tarkoitetaan äkillistä, ennalta arvaamatonta ja ulkoisen tekijän aiheuttamaa tapahtumaa, josta on seurauksena vamma tai sairaus. Työtapaturmaturmiksi joko työssä - eli työtä tehdessä - tai työstä johtuvissa olosuhteissa (työpaikalla tai työpaikkaan kuuluvalla alueella, matkalla asunnosta työpaikalle tai päinvastoin, työntekijän ollessa työnantajan asioilla) tapahtuvaa tapaturmaa.

Lievät työtapaturmat voidaan hoitaa työterveyshuollossa. Jos työtapaturma vaatii laajempaa tutkimusta (esim. kuvantamista) tai hoitoa, voi hakeutua hoitoon myös omaan terveyskeskukseen tai yksityissektorille. Käynnillä tulee olla mukana mahdollisuuksien mukaan vakuutustodistus, jonka saa työnantajalta.

Yleislääkäritasoinen sairaanhoito

Sairaanhoito voi olla osa työterveyshuollon palveluita, työnantaja voi järjestää lakisääteisten eli ennaltaehkäisevien työterveyshuoltopalveluiden lisäksi sairaanhoitopalveluita. Pääpaino työterveyshuollon sairaanhoidossa on työhön ja työkykyyn liittyvissä sairauksissa.

Jos työpaikan työterveyshuoltoon kuuluu sairaanhoito, voi työntekijä varata ajan sairaanhoitoon liittyvissä asioissa ajanvarauksestamme.  Ajanvarauksessa kohdennamme työntekijät hoidon tarpeen arvioinnin perusteella joko työterveyshoitajan tai -lääkärin vastaanotolle.

Jos työpaikalla ei ole sairaanhoitoa järjestetty työterveyshuollon kautta, sairaanhoitoon liittyvissä asioissa voi kääntyä oman terveyskeskuksen puoleen.