Tukea elämäntapamuutoksiin ja päihdeasioihin

Tarvitsetko apua elämäntapamuutokseen?

Yksilöllisesti tai ryhmässä

  • Saat tukea painonhallintaan, ruokavalio-ohjausta ja neuvontaa liikuntatottumuksista sekä tupakoinnin lopettamiseen.
  • Tukimuotona käytetään yksilöohjausta. Työterveyshoitajat järjestävät myös ryhmämuotoista painonhallinnan ohjausta.

Ohjaaja antaa tietoa terveyttä edistävistä asioista, motivoi ja tukee muutosprosessissa. Osallistujan oma motivaatio on tärkeä osa onnistumisessa. Pienikin muutos voi vähentää sairastumisriskejä. Olet tervetullut ohjaukseen jos olet ylipainoinen, rasva-arvosi ovat koholla, sinulla on riski sairastua tyypin 2 diabetekseen, verenpaineesi on liian korkea tai haluat eroon tupakasta.

Varmista ennen yhteydenottoa joko työnantajaltasi tai omalta työterveyshoitajalta, kuuluuko työpaikkasi työterveyshuoltosopimukseen ohjauskäynnit.

Tukea tupakoinnin lopettamiseen

  • Savuttomuushoitajat tarjoavat tupakoijille tukea tupakanpolton tai muiden tupakkatuotteiden käytön lopettamisessa.
  • Tupakasta vieroitus onnistuu parhaiten silloin, kun tupakoija on motivoitunut lopettamaan tupakoinnin. Tukimuotona käytetään yksilöohjausta.

Ohjaaja motivoi, kannustaa ja osoittaa suunnan, mutta tupakoija ottaa itse vastuun päämäärään pääsemisessä. Ohjaajan kanssa käydään huolellisesti läpi nikotiinikorvaushoitotuotteet ja lääkkeelliset vaihtoehdot. Jos haluat lopettaa, ota yhteyttä savuttomuushoitajaan, niin saat lisätietoa.

Diabetesohjaus

Tarjoamme tukea elintapojen muutokseen, jos sinulla on riski sairastua diabetekseen, sinulla on jo verensokeri koholla tai muita riskitekijöitä. Ohjaaja antaa vastaanotolla tietoa terveyttä edistävistä asioista, motivoi ja tukee muutosprosessissa. Osallistujan oma motivaatio on tärkeä osa onnistumisessa.

Apua päihdeasioihin

Työntekijän alkoholiongelma voi ilmetä eri tavoin työpaikalla. Ongelmaan on hyvä tarttua varhaisessa vaiheessa. Työpaikalla on hyvä olla toimintamalli, jossa on sovittu käytännöt päihteiden käytöstä työpaikalla sekä ohjeet miten toimitaan, jos työntekijä on päihtyneenä työpaikalla.

Työterveyshuollossa toteutetaan vastaanotoilla mini-interventiota eli alkoholinkäytön puheeksiottoa ja riskikulutuksen tunnistamista sekä neuvontaa alkoholinkäytön vähentämiseksi. Mini-interventio on tutkimusten mukaan tehokas ja edullinen tapa ehkäistä ja vähentää alkoholihaittoja ennen alkoholiriippuvuuden kehittymistä. Työterveyshuollon mini-interventio on jatkuvaa toimintaa ja osa työpaikan ehkäisevää päihdetyötä.