Terveystarkastukset ja rokotukset

Terveystarkastukset ovat osa työterveyshuollon ennaltaehkäisevää ja työterveyttä edistävää toimintaa. Työntekijöiden terveystarkastusten sisältö ja tarve perustuvat tehtyihin työpaikkaselvityksiin työpaikalla. Terveystarkastusten sisältö ja toteutus sovitaan työpaikkakohtaisesti ja ne on kirjattu työterveyshuollon toimintasuunnitelmaan. Työterveyshoitaja kutsuu työntekijöitä terveystarkastuksiin työn ja työpaikan tarpeiden mukaisesti.

Töissä, joissa on erityinen sairastumisen tai tapaturman vaara, tai työ vaatii erityisiä terveydellisiä vaatimuksia, on velvoite tehdä terveystarkastuksia. Nämä tarkastukset määritellään Työterveyshuoltolaissa (1383/2001) ja asetuksessa (1484/2001 ja 1485/2001).

Työntekijä voi myös itse hakeutua työterveystarkastukseen ottamalla yhteyttä omaan työterveyshoitajaansa, jos hän kokee tarkastuksen terveyden ja työkyvyn kannalta tarpeelliseksi. Terveystarkastuksia tekevät työterveyshoitajat ja -lääkärit, tarvittaessa myös työfysioterapeutit ja työterveyspsykologit.

Jokaiselle työpaikalle on nimetty oma työterveyshoitaja ja -lääkäri

Työterveyshoitaja toimii työpaikan, työntekijöiden ja työterveyshuollon linkkinä työterveyshuoltoa ja terveyttä koskevissa asioissa.

Oma työterveyshoitaja ja -lääkäri osallistuvat työpaikan työterveyshuollon suunnitteluun ja toteutukseen yhdessä muiden työterveyshuollon moniammatillisen tiimin jäsenten kanssa.

Työterveyslääkäri vastaa työterveyshuollon lääketieteellisestä ja työlääketieteellisestä sisällöstä.

Rokotukset työterveyshuollossa

Työterveyshuollossa huolehditaan työntekijöiden rokotuksista, jos työtehtävän on arvioitu altistavan työntekijän eräille tartuntataudeille tavallista herkemmin. Joskus työntekijän rokotuksella on tarkoitus suojella hänen työssään kohtaamiaan henkilöitä, kuten huonokuntoisia sairaalapotilaita. Tällöin rokotukset kuuluvat työterveyshuollon palveluihin ja työterveyshuollon toimintasuunnitelmassa on eritelty nämä rokotukset.

Jos työtehtävät eivät vaadi erityisiä rokotuksia ja työterveyshuoltosopimukseen kuuluvat rokotuskäynnit, rokotussuojan voi tarkistuttaa työterveyshuollossa. Muutoin rokotuksia saa omasta terveyskeskuksesta. Turkulaiset voivat tiedustella matkailijoiden rokotuksista rokotusneuvonnasta.

Ennen terveystarkastusta:

 

Onko rokotukseni kunnossa?