Palvelut työntekijälle

Tervetuloa Turun Työterveystalon asiakkaaksi!

Työterveyshuollon palveluiden tavoitteena on työntekijöiden työterveyden ja -hyvinvoinnin tukeminen, työhön liittyvien sairauksien ja tapaturmien ehkäisy sekä työ- ja toimintakyvyn ylläpitäminen.

Työnantajan on järjestettävä työntekijöilleen ennaltaehkäisevä työterveyshuolto eli ns. lakisääteinen työterveyshuolto. Halutessaan työnantaja voi järjestää myös sairaanhoito- ja muita terveydenhuoltopalveluita. Sairaanhoidon tavoitteena on työkyvyn ylläpito ja työkyvyttömyyden ehkäisy.

Työnantaja tekee työterveyshuollon kanssa sopimuksen, jossa määritellään se, mitä palveluja työntekijä työterveyshuollosta saa.

Asiasanat: