Työtapaturmien hoito

Tapaturmalla tarkoitetaan äkillistä, ennalta arvaamatonta ja ulkoisen tekijän aiheuttamaa tapahtumaa, josta on seurauksena vamma tai sairaus. Äkillisyys tarkoittaa tapahtuman yhtäkkisyyttä ja nopeutta ja ennalta arvaamattomuus tarkoittaa, että tapaturma sattuu työntekijän tahtomatta eli se on odottamaton ja yllättävä tapahtuma. Ulkoisella tekijällä tarkoitetaan vahingoittuneesta riippumatonta seikkaa, joka aiheuttaa vahingon, esimerkiksi kadun liukkaus, kuoppa tiessä, päälle kaatuva esine tai käteen osuva terävä esine.

Työtapaturmaturmiksi joko työssä - eli työtä tehdessä - tai työstä johtuvissa olosuhteissa (työpaikalla tai työpaikkaan kuuluvalla alueella, matkalla asunnosta työpaikalle tai päinvastoin, työntekijän ollessa työnantajan asioilla) tapahtuvaa tapaturmaa.

 Lievät työtapaturmat voidaan hoitaa työterveyshuollossa. Jos työtapaturma vaatii laajempaa tutkimusta (esim. kuvantamista) tai hoitoa, voi hakeutua hoitoon myös omaan terveyskeskukseen tai yksityissektorille. Käynnillä tulee olla mukana mahdollisuuksien mukaan vakuutustodistus.

Työnantajan tulee toimittaa vakuutustodistus hoitopaikkaan mikäli mahdollista jo loukkaantuneen mukana. Vakuutustodistuslomakkeita löytyy vakuutuslaitosten verkkopalveluista.

Asiasanat: