Työpaikkakohtainen toiminta

Työterveyshuollon toiminnat perustuvat jokaisen työpaikan yksilöllisiin tarpeisiin. Toiminnan suunnittelussa lähtökohtana on tunnistaa ja huomioida työpaikan tarpeet yhteistyössä työterveyshuollon ja työpaikan edustajien kesken.

Työpaikkaselvitys

Jotta työterveyshuolto voi arvioida kunkin työpaikan tarpeet, pitää tuntea ja tietää työpaikka ja työolot. Työpaikkaselvityksen avulla työterveyshuolto muodostaa käsityksen työpaikasta, sen vaaratekijöistä, riskeistä ja henkilöstön kuormittumisesta. Näiden tietojen sekä näyttöön perustuvan tiedon pohjalta otetaan huomioon terveysvaarat, annetaan mahdollisia työympäristöön kohdistuvia korjausehdotuksia sekä tehdään suunnitelma terveystarkastuksista.

Työpaikkaselvitysten tekemiseen osallistuvat työterveyshoitajat ja -lääkärit. Työfysioterapeutit voivat tarvittaessa tehdä selvityksiä ergonomiaan liittyen, ja työterveyspsykologit voivat kartoittaa psyykkisiä kuormitustekijöitä työpaikalla. Tarvittaessa voidaan käyttää myös muita, esimerkiksi työnäkemisen, maatalouden tai teknisen alan asiantuntijoita.

Työterveyshuollon sisällöstä lisätietoa

Työterveyslaitos