Sisäilmaongelmien selvittely

Sisäilmaan liittyvät koetut ongelmat ovat tavallisia suomalaisilla työpaikoilla. Usein ilma koetaan tunkkaiseksi tai raskaaksi, joskus mukana on selkeitä epämiellyttäviä hajuja tai koetaan vetoa ja ilman kuivuutta.

Kuiva sisäilma on tavallinen ongelma, koska talvisin ilman suhteellinen kosteus on lämmitetyissä sisätiloissa matala ja tämä aiheuttaa osalla kiusallisia hengitysteiden limakalvojen ja joskus silmien oireita. Tunkkaiseksi koetun ilman taustalla on usein tilan käyttötarkoitukseen nähden riittämätön ilmanvaihto, jolloin hiilidioksidin määrä nousee liian suureksi.

Vedon tunne taas tulee ilman virtauksen ja lämmön epäsuhdasta: usein laajojen ikkunapintojen lähellä talvella tuntuu vetoa kylmän hohkaessa ikkunalta.

Terveyden kannalta merkityksellisimpiä sisäilmaongelmien aiheuttajia ovat kosteusvauriot. Kosteuden poikkeuksellinen kertyminen mihin tahansa materiaaliin voi aiheuttaa mikrobikasvustoa tai päästöjä rakennusmateriaaleista. Oireita ihmisille voivat aiheuttaa mikrobit, kuten sienet (homeet ja hiivat), bakteerit tai niiden osat ja aineenvaihduntatuotteet.

Kaikissa kosteusvaurioissa on ensisijaisen tärkeää, että kosteusvauriot korjataan ennen kuin ne ehtivät aiheuttamaan terveyshaittaa. Vaurioiden syy ja laajuus voidaan selvittää aistinvaraisesti arvioimalla, rakennusteknisin tutkimuksin ja mikrobiologisin tutkimuksin.

Ensisijaisesti sisäilmaongelma tulee käsitellä työpaikalla

Oli sisäilmaongelman syy mikä tahansa, ensisijaisesti ongelmaa tulisi käsitellä työpaikan sisällä. Työntekijöiden tulee kertoa kokemastaan ongelmasta esimiehelleen, jonka tulee arvioida tilanne ja tarvittaessa joko korjata ongelma tai pyytää asiantuntija-apua ongelman selvittämiseksi. Työterveyshuollon tehtävänä on arvioida mahdollista sisäilman aiheuttamaa terveyshaittaa.

Sisäilmaan liittyvät oireet ovat yleensä tavanomaisia ylähengitysteiden ja silmien oireita ja sairauksia, jotka kuitenkin ovat korostuneita työpaikalla ja vähenevät vapaalla.

Oireiden selvittely vaatii usein työterveyshuollon työpaikkakäyntiä ja potilaalle tutkimuksia myös erikoissairaanhoidossa. Isoilla työpaikoilla sisäilmakysely on käyttökelpoinen väline koko henkilöstön oireiden kartoituksessa. Yhteydenotto omaan työterveyshoitajaan tai lääkäriin on aina perusteltua, kun epäilet työpaikan sisäilmaan liittyvää sairautta.