Sairaanhoito ja laboratorio- ja kuvantamispalvelut

Suomen lakien mukaan työnantajan on järjestettävä kaikille työntekijöilleen työterveyshuolto. Vuoden vaihteen 2018/2019 lakimuutoksen myötä Turun Työterveystalo voi tarjota ainoastaan lakisääteistä työterveyshuoltoa:

Lakisääteinen työterveyshuolto sisältää:

  • työpaikkakäynnin, jossa selvitetään työn mahdollisesti aiheuttamat terveysvaarat (esim. melu, pölyt, kemikaalit, työn fyysinen ja psyykkinen kuormittavuus jne.)

  • terveystarkastukset

  • työterveyshuollon toimintasuunnitelman laadinnan 1-3 vuoden välein. Toimintasuunnitelmassa on kuvattu työterveyshuollon toiminnan sisältöä suunnitelma-ajalle.

 

Lakisääteiseen työterveyshuoltoon ei sisälly sairaanhoitopalveluita

 

Laboratoriotutkimukset

Työterveyshuollon erilaisiin terveystarkastuksiin ja sairauksien hoitoon voi kuulua erilaisia laboratoriotutkimuksia tarpeen ja harkinnan mukaan.

Laboratoriotutkimuksiin tarvitaan aina työterveyslääkärin tai -hoitajan kirjoittama lähete.

Työterveystalo hankkii laboratoriopalvelut TYKSLAB:lta. Siirry laboratorio- ja kuvantamispalvelut sivustolle.

Kuvantamistutkimukset

Työterveyshuollon erilaisiin terveystarkastuksiin ja sairauksien hoitoon voi kuulua erilaisia kuvantamistutkimuksia (röntgen- ja ultraäänitutkimukset) tarpeen ja harkinnan mukaan. Tutkimuksiin tarvitset aina lääkärin lähetteen.