Merimiesterveyskeskus

Turun Työterveystalossa toimii erillisenä yksikkönä merimiesterveyskeskus, joka huolehtii merimiesten terveydenhuollosta ja työterveyshuollosta sekä laivaväen lääkärintarkastuksista.

Laivaväen lääkärintarkastuksista annetun lain (laki laivaväen lääkärintarkastuksista 1171/2010) mukaan aluksella työskentelevien on oltava terveydentilaltaan laivatyöhön soveltuvia. Terveydellinen soveltuvuus laivatyöhön todetaan alku- tai uusintatarkastuksessa. Kun henkilö tulee ensimmäistä kertaa alalle, tehdään hänelle ns. alkutarkastus. Alkutarkastus ulkomaanliikennettä varten tehdään merimiesterveyskeskuksessa. Kotimaanliikennettä varten alkutarkastuksen voi tehdä myös muualla toimiva merimieslääkäri. Uusintatarkastuksen sekä kotimaan- että ulkomaanliikennettä varten voi tehdä myös muu kuin merimiesterveyskeskuksen merimieslääkäri.

Laivaväen lääkärintarkastuksen tavoitteena on, että merenkulkuammateissa työskentelevät henkilöt kykenevät terveydentilansa puolesta suoriutumaan ammatin edellyttämistä tehtävistä vaarantamatta meriturvallisuutta tai omaa tai muiden aluksella työskentelevien turvallisuutta.

Todistusten voimassaoloaika

Lähtökohtaisesti lääkärintodistus on voimassa kaksi vuotta antopäivästä lukien. Poikkeustapauksissa lääkärintodistuksen voimassaoloa voidaan rajoittaa esimerkiksi sairauden vuoksi. Alle 18-vuotiaan lääkärintodistus on voimassa yhden vuoden.


Ohjeet merimiestarkastukseen tulijalle

  1. Kuvallinen henkilöllisyystodistus mukaan.
  2. Mahdolliset silmälasit mukaan. Piilolinssit pois silmistä tarkastukseen tultaessa.
  3. Muualla kirjoitettu edellinen merimieslääkärintodistus mukaan. Mahdollinen poikkeuslupapäätös tulee olla mukana uusintatarkastuksessa. Mahdollinen poikkeuslupapäätös sisältää usein ohjeita, että mitä tutkimuksia ja terveydentilan selvityksiä on liitettävä uuden poikkeuslupahakemuksen liitteeksi.
  4. Tarkastuksen yhteydessä otetaan virtsanäyte, josta tutkitaan virtsan valkuainen ja sokeri.
  5. Tarkastukseen varataan aikaa noin tunti hoitajalle ja 30 minuuttia lääkärille.
  6. Todistusmaksu on 49 €, josta tulee lasku kotiin.
  7. Sakkomaksu 49 € peruuttamatta jätetystä tai tarkastuspäivänä perutusta ajasta. 
  8. Ulkomaanliikenteen alkutarkastukseen tulevilla tulee olla röntgenlääkärin lausunto keuhkoröntgenkuvasta (vuoden sisällä kuvattu). Sähköinen lähete keuhkokuvauksiin tehdään merimiesterveyskeskuksesta etukäteen ajanvarauksen yhteydessä. Röntgenlausuntoa EI tarvita kotimaanliikenteeseen hakevilta. (Uusintatarkastuksessa röntgenkuvaus vain lääkärin harkinnan mukaan.)
  9. Kaikista pitkäaikaissairauksista kannattaa ottaa mukaan mahdolliset sairaskertomukset.


Keuhkokuvaukset (turkulaiset)

Sähköinen lähete keuhkokuvauksiin tehdään merimiesterveyskeskuksesta etukäteen ajanvarauksen yhteydessä.

Kuvantamiset: Turunmaan sairaala. Kaskenkatu 13, Turku. Sisäänkäynti Kaskenkadun ja Sirkkalankadun kulmasta. Kuvaukseen voi mennä ilman ajanvarausta ma–pe klo 13-15. Käynti on maksuton. On myös muistettava mainita, että kuvaus on merimiestodistusta varten.

Ulkopaikkakuntalaiset voivat pyytää lähetettä keuhkokuvaukseen esimerkiksi oman kunnan terveysasemalta.

 

Katso myös

Yhteystiedot:

Hämeenkatu 10

puh. 02 267 9000

Aukioloaika:

ma - to 7.45 - 16.00

pe 7.45 - 15.30

Ajanvaraus:

ma - to 7.45 - 15.45

pe 7.45 - 15.15