Laboratorie- och bilddiagnostiktjänster

Laboratorieundersökningar

I de olika hälsokontrollerna vid företagshälsovården och i vården av sjukdomar kan enligt behov och övervägande ingå olika slags laboratorieundersökningar.

För en laboratorieundersökning behövs alltid en remiss av en företagsläkare eller företagshälsovårdare.

Arbetshälsogården skaffar laboratorietjänsterna hos TYKSLAB som är verksamt i Arbetshälsogårdens lokaler på Tavastgatan. Även de andra provtagningsenheterna står till företagshälsovårdens förfogande.

För ett laboratoriebesök ska tid alltid beställas.

Bilddiagnostikundersökningar

I de olika hälsokontrollerna vid företagshälsovården och i vården av sjukdomar kan enligt behov och övervägande ingå olika slags bilddiagnostikundersökningar (röntgen- och ultraljudsundersökningar). För undersökning behövs alltid en remiss av en läkare.

 

Boka tid till laboratoriet

Bekanta dig med den bilddiagnostikundersökning som görs