Företagspsykologens och företagsfysioterapeutens tjänster

Företagspsykologtjänster

Företagspsykologens tjänster är avsedda för arbetssamfund, enskilda anställda och chefer för att lösa problem som härrör från arbetet. Företagspsykologens mottagning kan uppsökas bland annat i frågor som gäller stöd för chefsarbetet, i konfliktsituationer på arbetsplatsen och i situationer som hotar den psykiska arbetsförmågan, till exempel vid olika utmattningssituationer.

Företagspsykologens klienter utgörs av enskilda anställda, chefer och hela arbetssamfund.

För att besöka psykologens individuella mottagning behövs en remiss av en företagshälsovårdare eller företagsläkare.

Fysioterapitjänster

Företagsfysioterapeutens tjänster är avsedda för individer och grupper samt arbetsplatser i frågor som rör den fysiska arbets- och funktionsförmågan.

På företagsfysioterapeutens individuella mottagning kartlägger fysioterapeuten och klienten  – och vid behov en representant för arbetsgivaren – frågor som har med klientens fysiska arbets- och funktionsförmåga att göra. Samtidigt söker man lösningar till eventuella problem. Företagsfysioterapeuten ger handledning i problem med stöd- och rörelseorganen samt informerar på vilket sätt motionering kan vara till nytta i behandlingen och förebyggandet av olika sjukdomar.

För att besöka fysioterapeutens individuella mottagning behövs en remiss av en företagshälsovårdare eller företagsläkare.

Verksamhet på arbetsplatser

På arbetsplatsen deltar företagsfysioterapeuten i planeringen av sådan verksamhet som ska upprätthålla arbetsförmågan. Företagsfysioterapeuten handleder arbetstagaren i att välja en lämplig arbetsställning samt lämpliga arbetssätt och rörelser som främjar ett smidigt arbetande. Individens fysiska arbets- och funktionsförmåga kan bedömas i samband med besök på arbetsplatsen. Där följer företagsfysioterapeuten med den anställdas arbete.