Tjänster för arbetstagare

Välkommen som kund hos Arbetshälsogården i Åbo!

Företagshälsovårdens tjänster har som syfte att stödja den anställdas arbetshälsa och arbetsvälmående, att förebygga arbetsrelaterade sjukdomar och olyckor samt att upprätthålla arbets- och funktionsförmågan.

Arbetsgivaren ska ordna förebyggande hälsovård, så kallad lagstadgad företagshälsovård, för sina anställda. Om arbetsgivaren så vill kan arbetsgivaren även erbjuda sjukvårds- och andra hälsovårdstjänster. Syftet med sjukvården är att upprätthålla arbetsförmågan och förebygga arbetsrelaterade hälsorisker.

Arbetsgivaren gör upp ett avtal med företagshälsovården. I avtalet specificeras vilka tjänster den anställda ska få via företagshälsovården.