Sjukvård och laboratorie- och bilddiagnostiktjänster

Sjukvård

Arbetsgivaren kan utöver den förebyggande företagshälsovården även ordna sjukvårdstjänster och andra hälsovårdstjänster för sina arbetstagare. För anordnandet av sjukvård erbjuder vi två olika alternativ:

Sjukvård på allmänläkarnivå

  • omfattar undersökningar som behövs inom sjukvård på allmänläkarnivå.

Sjukvård på allmänläkarnivå med specialläkarkonsultationer

  • omfattar sjukvård på allmänläkarnivå med mer omfattande undersökningar och konsultationsbesök hos specialläkare enligt det behov som företagshälsoläkaren bedömer att finns. Detta avtal täcker inte vård av en specialläkare.

Laboratorieundersökningar

I de olika hälsokontrollerna vid företagshälsovården och i vården av sjukdomar kan enligt behov och övervägande ingå olika slags laboratorieundersökningar.

För en laboratorieundersökning behövs alltid en remiss av en företagsläkare eller företagshälsovårdare.

Arbetshälsogården skaffar laboratorietjänsterna hos TYKSLAB som är verksamt i Arbetshälsogårdens lokaler på Tavastgatan. Även de andra provtagningsenheterna står till företagshälsovårdens förfogande.

För ett laboratoriebesök ska tid alltid beställas.

Bilddiagnostikundersökningar

I de olika hälsokontrollerna vid företagshälsovården och i vården av sjukdomar kan enligt behov och övervägande ingå olika slags bilddiagnostikundersökningar (röntgen- och ultraljudsundersökningar). För undersökning behövs alltid en remiss av en läkare.