Företagshälsovård för företagare

En god hälsa stöder företagandet och företagets framgång. Företagshälsovården stöder och hjälper företagaren att upprätthålla och främja hälsan, arbetsförmågan och arbetsvälmåendet. Företagshälsovården behandlar också sjukdomar och hänvisar vid behov till rehabilitering.

Företagarens behov bestämmer innehållet i företagshälsovården. Företagshälsovården omfattar utvärdering av arbetsförhållanden, hälsokontroller, rådgivning med anslutning till arbetsförhållanden och hälsa samt, om man så önskar, vård av sjukdomar.

Fram till ett maximibelopp som fastställs årligen ersätter FPA en del av de kostnader som företagshälsovården åsamkar företagaren.