Tjänster för arbetsgivare

Välkommen som kund hos Arbetshälsogården i Åbo!

Arbetsgivaren ska ordna förebyggande hälsovård, så kallad lagstadgad företagshälsovård, för sina anställda. Om arbetsgivaren så vill kan arbetsgivaren även erbjuda sjukvårds- och andra hälsovårdstjänster. Syftet med sjukvården är att upprätthålla arbetsförmågan och förebygga arbetsrelaterade hälsorisker.

Företagshälsovårdens tjänster syftar att stödja den anställdas arbetshälsa och arbetsvälmående, förebygga arbetsrelaterade sjukdomar och olyckor samt upprätthålla arbets- och funktionsförmågan.

Arbetsgivaren gör upp ett avtal med företagshälsovården. I avtalet specificeras vilka tjänster den anställda ska få via företagshälsovården.

Be om anbud per e-post