Sjömanshälsovårdscentralen

I Arbetshälsogården i Åbo finns sjömanshälsovårdscentralen som fungerar som en separat enhet och har hand om hälsovården och företagshälsovården för sjömän.

I sådana arbeten som efterföljer sjömanslagen (476/1980) ska de anställda genomgå läkarundersökningar av sjömän. Dessa undersökningar omfattar en första undersökning och förnyade undersökningar. De anställda genomgår den första undersökningen endast en gång och den utförs vid en sjömanshälsovårdscentral. Andra undersökningar som utförs senare är förnyade undersökningar.

Målet med läkarundersökningar av sjömän är att säkerställa att de personer som arbetar i sjöfararyrken till sin hälsa är kapabla att utföra de uppgifter som hör till yrket utan att riskera sjösäkerheten eller sin egen eller arbetskamraternas säkerhet.
 

Yhteystiedot:

Tavastgatan 10

02 267 9000

Öppetid:

mån-to 7.45 - 16.00

fre 7.45 - 15.30

mån- to 7.45 - 15.45

fre 7.45 - 15.15