Yrittäjän työterveyshuolto

Yrittäjän hyvä terveys tukee yrittämistä ja yrityksen menestymistä. Työterveyshuolto tukee ja auttaa yrittäjää ylläpitämään ja edistämään terveyttä, työkykyä ja työhyvinvointia. Työterveyshuollossa hoidetaan myös sairauksia ja ohjataan tarvittaessa kuntoutukseen.

Yrittäjäntyö ja tarpeet määrittelevät työterveyshuollon sisällön. Työterveyshuoltoon sisältyy työolosuhteiden arviointi, terveystarkastukset, työoloihin ja terveyteen kohdistuvaa neuvonta sekä halutessa sairauksien hoito.

Kela korvaa yrittäjälle osan työterveyshuollosta aiheutuneista kustannuksista vuosittain vahvistettavaan enimmäismäärään saakka.