Merimiesterveyskeskus

Yhteystiedot:

Hämeenkatu 10

puh. 02 267 9000

Aukioloaika:

ma - to 7.45 - 16.00

pe 7.45 - 15.30

Ajanvaraus:

ma - to 7.45 - 15.45

pe 7.45 - 15.15

Turun Työterveystalossa toimii erillisenä yksikkönä merimiesterveyskeskus, joka huolehti merimiesten terveydenhuollosta ja työterveyshuollosta.

Laki laivaväen lääkärintarkastuksesta (1171/2010) noudatettavissa töissä täytyy työntekijöille tehdä merimiehen lääkärintarkastus. Näitä tarkastuksia ovat alkutarkastus ja uusintatarkastukset. Alkutarkastus suoritetaan henkilölle vain kerran ja se tulee tehdä merimiesterveyskeskuksessa. Muut myöhemmät tarkastukset ovat uusintatarkastuksia.

Merimiehen lääkärintarkastuksen tavoitteena on, että merenkulkuammateissa työskentelevät henkilöt kykenevät terveydentilansa puolesta suoriutumaan ammatin edellyttämistä tehtävistä vaarantamatta meriturvallisuutta tai omaa tai muiden aluksella työskentelevien turvallisuutta.

Yhteystiedot:

Hämeenkatu 10

puh. 02 267 9000

Aukioloaika:

ma - to 7.45 - 16.00

pe 7.45 - 15.30

Ajanvaraus:

ma - to 7.45 - 15.45

pe 7.45 - 15.15